Co je dobré vědět o výdajových paušálech

Finance

Pro OSVČ je v některých případech stanovených zákonem je povinné vedení účetnictví. Osoby samostatně výdělečně činné se však sami mohou rozhodnout, zda vést daňovou evidenci nebo stanovit výdaje paušálem. Výhodnost či nevýhodnost jedné z variant záleží na konkrétní situaci. Než se rozhodnete, je dobré vědět něco o výdajových paušálech. Informace lze shrnout do osmi bodů.

1) Výdajový paušál se liší dle činnosti

Živnostník si nemůže sám libovolně určit výši výdajového paušálu, který bude uplatňovat. Sazby se liší podle vykonávané činnosti. Výdajový paušál tvoří u zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a příjmů z řemeslných živností 80%, u ostatních živností 60%, u jiného podnikání 40% a u pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu 30%

2) Paušál zahrnuje všechny výdaje

Výhodou paušálu je především jeho jednoduchost, neboť příjmy se doloží z evidence a výdaje se uplatní příslušným procentem. V paušálu jsou zahrnuty všechny výdaje. Vypočtený hrubý zisk není možné dodatečně snižovat o nějaké jiné výdaje (například paušálem na auto)

3) Od paušálu se odvíjí všechny daňové povinnosti

Když je výdajový paušál vyšší než skutečné výdaje, pak z důvodu jeho uplatnění dojde k úsporám na povinných daních. Dosažený hrubý zisk je základním údajem pro výpočet daně z příjmu fyzických osob, sociálního a zdravotního pojištění. Paušál tedy neovlivní pouze vypočtenou daň z příjmu, ale i povinné pojistné

4) Příjmy je možné vést v excelu

V případě evidence výdajů paušálem je třeba vést důkladně veškeré příjmy. Není k tomu třeba nějaký náročný software, ale je to možné zvládnout pomocí excelu, ve kterém se prokážou veškeré příjmy v hotovosti i na účtech a výdaje se stanoví příslušným paušálem

5) Nelze uplatnit slevu na manželku

Při stanovení výdajů paušálem, nelze v daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob uplatnit slevu na manželku s vlastními příjmy do limitu. Roční sleva na manželku s ročními příjmy do 68 tisíc přitom činí 24 480 Kč. Pro živnostníka, jehož manželka nemá vlastní příjmy do limitu, bude výhodnější daňová evidence

6) Daňové zvýhodnění na děti nelze uplatnit

OSVČ stanovující výdaje paušálem nemůže uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Pokud to může uplatnit druhý z rodičů například u zaměstnavatele, tak to na hospodaření rodiny nemá vliv

7) Od r. 2015 je stanoven strop pro paušály

Maximální limit je zaveden pro roční příjmy ve výši 2 milióny Kč. Živnostník s příjmem do limitu tedy uplatní výdaje paušálem jak je zvyklý. Pro příjmy nad 2 mil. Kč je zaveden strop, který je odstupňovaný podle daných procent. Například živnostník s ročním příjmem 3 mil. Kč uplatňující 60% výdajový paušál bude mít hrubý zisk 1 800 000 Kč (3 miliony – strop 1 200 000 Kč)

8) Přivýdělek a paušál

Pokud si zaměstnance přivydělává samostatnou výdělečnou činností, může v daňovém přiznání uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti, když je základ daně ze zaměstnání větší než základ daně ze samostatné výdělečné činnosti. Proto je stanovení výdajů paušálem v případě přivýdělku výhodné.

Podnikáte? Nečekejte, než vám odběratel zaplatí, zkuste Cashbot.