Finský sociální systém můžeme jen tiše závidět

Finance

Skandinávské státy jsou známé svou propracovanou sociální politikou a zejména Finům by naši občané mohli závidět. V případě nemoci, mateřské dovolené, důchodu nebo nezaměstnanosti je zajištěn občanů jedno z nejlepších na světě. Na vysoké životní úrovni a štědrém sociálním systému se podílí prosperující ekonomika těžící z vysokých investic do vývoje a orientaci na produkty s vysokou přidanou hodnotou.

Štědré sociální dávky

Sociální systém ve Finsku je náročnější na daňové příjmy státu, a proto je celková výše daní v porovnání s jinými vyspělými zeměmi nadprůměrné. Z rozsáhlého sociálního systému lze pro ukázku uvést alespoň dávky pro rodiny s dětmi:

  • Peněžní příspěvek při narození dítěte činí 140 euro, matky dvojčat obdrží trojnásobek. Mateřská se odvíjí od předchozího příjmu, ale minimální to je 24,02 euro na den
  • Měsíční přídavky na děti činí 95,75 euro na první dítě, 105 na druhé, 135 na třetí, 154 na čtvrté a 174 na páté a každé další dítě. Nárok na přídavky na děti do 17 let mají všechny rodiny bez ohledu na příjem
  • Rodina se dvěma dětmi předškolního věku může čerpat měsíční příspěvek až 174 euro na každé dítě. Dále 244 euro měsíčně, pokud matka nepracuje více než 22,5 hodiny v týdnu nebo více než 60% času na plný úvazek. Podpora zkrácených úvazků je se strany státu intenzivní a 16% všech žen ve Finsku toho využívá
  • Rodiče nemocného dítěte mají nárok na speciální příspěvek podle jejich příjmu, minimálně musí být 24,02 euro denně
  • Rodiče s malými dětmi mohou čerpat i další sociální dávky podle konkrétní životní situace. Například to jsou dávky související s bydlením, s péčí o dítě s dlouhodobými zdravotními problémy apd.

Zjednodušování sociálního systému

V současné době se ve Finsku pracuje na zjednodušení systému a jedním z návrhů je zavedení základního měsíčního příjmu pro všechny občany. Kromě zjednodušení je cílem zvýšení motivace k práci. To by mohlo inspirovat i ostatní evropské země, aby funkční státní sociální systém byl nejenom přínosný pro státní pokladny, ale také pro občany, neboť by se tak eliminovalo riziko zneužívání sociálních dávek.