Osobní bankrot 2016

Finance

Bohužel stále více lidí se setkalo s problémy s nesplácením svých pohledávek, což vedlo často k dluhům. Řešení, jak vyřešit problematiku splácení dluhů je několik, ale většina lidí se uchyluje k nesplácení nebo novým půjčkám. A to vede do začarovaného kruhu. Řešením je vyhlášení osobního bankrotu. Na otázky co, kdo a jak   vám odpoví následující článek.

Co je osobní bankrot?

Osobní bankrot je proces na oddlužení fyzických osob a dává možnost nového začátku. Vyhlášení osobního bankrotu se řídí podle insolvenčního zákona, který je volně přístupný na internetu. Dlužníkovi se prostřednictvím vyhlášení bankrotu nabízí možnost zbavit se svých dluhů při splnění podmínek za 5 let.

Osobní bankrot 2016

Kdo může vyhlásit osobní bankrot?

O oddlužení mohou požádat pouze občané nebo bývalí živnostníci. Touto formou tak mohou své problémy řešit dlužníci, kteří ke svým dluhům nepřišli podnikáním. Živnostník může o oddlužení požádat pouze v případě, že podnikal v minulosti a svou živnost má ukončenou. Takový živnostník, kterému zbyly dluhy z minulosti, ale v současné době je zaměstnancem, má na osobní bankrot nárok.

Kdy je možné vyhlásit osobní bankrot?

Pro podání žádosti oddlužení je nutné mít pravidelný příjem a splnit následující tři podmínky.

  • dlužit se musí více jak 2 věřitelům
  • mít peněžité závazky, které jsou 30 dní po splatnosti
  • neschopnost závazky plnit (platební neschopnost)

Jak požádat o osobní oddlužení?

Základní dvě podmínky, které musí každý žadatel splnit, je mít čistý trestní rejstřík a doložit, že není podnikatel. S čistým trestním rejstříkem bývá často problém. Dlužníci kvůli svým problémům neplatí alimenty nebo se dopustili krádeže. Jak vyhlásit osobní bankrot?

Podání návrhu na povolení oddlužení

Celý proces oddlužení začíná podáním návrhu na povolení oddlužení a připojuje se k návrhu na zahájení insolvenčního řízení. K podání návrhu je oprávněn pouze dlužník. Všechny tyto dokumenty se podávají příslušnému insolvenčnímu soudu. Ten prozkoumá jejich formální i obsahové náležitosti. Pokud je vše v pořádku, soud zahájí insolvenční řízení.

Připravte si osobní finanční plán

Součástí návrhu na osobní bankrot je nutné insolvenčnímu soudu doložit finanční plán na dalších 5 let, který zajistí uspokojení alespoň 30 % hodnoty závazků dlužníka vůči věřiteli. Součástí návrhu musí být také uvedeno, jakým způsobem bude dluh splácen, popis příjmů dlužníka v posledních 3 letech, seznam majetku, jestli s oddlužením souhlasí manžel/ka a zda existuje spoludlužník.

Jaká jsou řešení osobního bankrotu?

V případě, že soud rozhodne o vyhlášení osobního bankrotu, musí soud navrhnout jednu ze dvou možností, jak se oddlužení provede. jedna varianta je rychlá a závisí na majetku dlužníka, kdy se majetek zpeněží. Druhá možnost je časově delší, na majetek se nesahá a splácí se po dobu 5 let.

  • oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
  • oddlužení plněním splátkového kalendáře

Ačkoliv si v návrhu dlužník metodu volí, rozhodující slovo má věřitelský výbor a insolvenční soud. Věřitelský výbor o způsobu splácení rozhoduje hlasováním a je pro soud určující.

Výhody a nevýhody osobního bankrotu

osobní bankrot je bezpochyby jeden z lepších způsobů, jak se zbavit dluhů. Výhodný je pro svobodné a aktivní lidi, kteří dokáží pracovat a nejsou na nikoho vázaní. Naopak problém může nastat u manželů, kde musí souhlasit oba, což může být při zadlužení nepřekonatelný problém.