Pojištění vlastní nešikovnosti

Finanční tipy

Pojištění vlastní nešikovnosti

Od 1. listopadu 2012 dle novely zákona o provozu na pozemních komunikacích je potřeba mít zimní obutí.

Novela silničního zákona č. 361/2000 Sb. ukládá nově povinnost použít zimní pneumatiky při provozu vozidel na pozemních komunikacích od 1.11. do 31.3., pokud se na silnici vyskytuje souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námrazy anebo lze vzhledem k aktuálnímu počasí předpokládat, že by tam mohla být. Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3500 kg mají povinnost použití zimních pneu na všech kolech s hloubkou dezénu nejméně 4mm. Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností nad 3500 kg musí mít do zimních pneumatik obuta všechna kola hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly a minimální hloubkou dezénu dezénových drážek 6mm.

A jak tato povinnost souvisí s pojištěním?

Jednou z povinností pojištěného je dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu uloženy právními předpisy nebo na jejich základě. V případě porušení této povinnosti postupuje pojistitel v souladu se zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, který v § 17 mimo jiné ustanovuje, že pokud mělo porušení povinností podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků, může pojistitel pojistné plnění snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.

Přečtěte si informace například o pojištění odpovědnosti nebo o pojištění environmentálních rizik a nepodceňujte výměnu letních pneumatik za zimní!