Půjčky bez dokládání příjmů u nebankovních společností

Půjčky

Půjčky bez potvrzení příjmů jsou další z mnoha forem úvěrování, která mají svá určitá specifika. Ta spočívají v tom, že klient žádající o čerpání půjčky nemá vůči půjčující instituci povinnost předkládat ani informace o existenci svého zaměstnání, ani výši svých finančních příjmů, jako je tomu například v případě bankovních půjček. A z tohoto faktu také dále vyplývá, pro koho jsou půjčky bez dokládání příjmů výhodné.

Komu jsou půjčky bez potvrzení příjmů určeny

Půjčky bez potvrzení příjmů jsou určeny všem žadatelům o půjčku, kteří by v případě jiných půjček měli problém s doložením výše svého příjmu. Zde na toto hledisko není brán zřetel a rovněž se zde nesetkáte ani s žádnými složitými administrativními úkony, což z půjček bez dokládání příjmů činí úvěrový nástroj dostupný pro každého klienta, který o čerpání půjčky uvažuje. Půjčku získáte i tehdy, když nemáte stabilní a dostatečný příjem nebo jste-li ve zkušební nebo naopak ve výpovědní lhůtě.

Půjčky bez potvrzení příjmů se také velice často podle toho, komu jsou poskytovány, rozdělují na tři úvěrové formy. Jednak to jsou podnikatelské úvěry, dále půjčky pro nezaměstnané a do třetice pak živnostenské úvěry.

Podnikatelské úvěry

Úvěry pro podnikatele jsou dnes velice hojně využívány mnoha podnikateli a společnostmi, které se buď ocitnou v nepříznivé situaci, nebo se chystají rozšířit své podnikání, k čemuž jim chybí odpovídající finanční kapitál. To ale v rámci půjček bez potvrzení příjmů nehraje žádnou roli, neboť finanční prostředky jsou poskytnuty prakticky každému a také na cokoliv. Avšak je zapotřebí dobře zvážit, zda by přeci jen nedosáhli na bankovní půjčky, neboť byť mají celou řadu jiných nevýhod, tak finančně vycházejí podstatně výhodněji.

Půjčky nezaměstnaným                                                                                                 

Nezaměstnanost se rok od roku stává častějším problémem, který trápí stále větší množství lidí. Bohužel žijeme v době, kdy nikdo z nás nemá žádnou práci jistou, každý o ni můžeme přijít nebo když nic jiného, tak si finančně pohoršit. Nezaměstnanost a ztráta finančních příjmů bývá poměrně často důvodem, proč se člověku tak říkajíc rozpadne zdánlivě pevná půda pod nohama a dojde v jeho očích ke zhroucení celého světa. Pár měsíců se ještě vyžít dá, ale co pak, když se vyčerpají i ty nejtajnější úspory?

Půjčky pro nezaměstnané se mohou jevit jako dočasné řešení z této svízelné a velice těžké situace, ale nutnost najít zaměstnání přetrvává i s nimi, neboť každá půjčka se musí také z něčeho splatit. Půjčky nezaměstnaným s nulovým příjmem poskytují výhradně jen nebankovní instituce. Ale ani ty nepůjčí jen tak, takže se žadatel za úvěr musí zaručit ručením majetkem (nemovitostí, automobilem). Právě takové ručení je totiž jediná záruka toho, že se v případě neschopnosti splácet bude mít úvěrová instituce čeho domáhat. Třeba si však pořádně promyslet náročnost úroků a splácení, protože se může stát, že člověk nebude schopen úvěr splácet a jeho situace se stane ještě horší, než vůbec kdy byla dříve, než si půjčku vzal.

Živnostenské úvěry

Živnostníci to mají bohužel těžké v různých směrech a ani získávání půjček není výjimkou. Jejich největší překážkou je pochopitelně skutečnost, že nemají jak dokladovat svůj příjem a proto potřebují pro získání půjčky daňové přiznání. A právě tady nastává problém – ne všechny banky totiž posuzují daňové přiznání stejně. V podstatě jde o to, že některé banky zohledňují nezdanitelný základ a jiné zase ten zdanitelný, z čehož logicky vyplývá, že pokud banka považuje za směrodatnou hodnotu tu, která odpovídá zdanitelnému základu, má obvykle živnostník se získáním půjčky problém.

Buď ji nedostane vůbec, anebo v nižší výši, než potřebuje. No a tak ani zde nezbude, než si namísto bankovní půjčky vzít půjčku nebankovní, kde příjem dokládat nemusí. Anebo se ještě nabízí jedna možnost, a sice směnky, o jejichž specifikách se můžete podrobněji dočíst v tomto článku. K těm by měl ale každý živnostník přistoupit až tehdy, selžou-li všechny ostatní způsoby, jak půjčku získat výhodněji.

Jak probíhá vyřízení půjčky bez potvrzení příjmů

Je sice pravda, že při půjčce, kdy nejsou doloženy žadatelovi finanční příjmy, podstupuje půjčující instituce nepatrně vyšší riziko, než v případu opačném, ale to bývá zpravidla vykompenzováno buď vyšší úrokovou sazbou, nebo formou ručení. V praxi se tedy můžeme setkat s ručením majetkem (byt, dům, firma, pozemek, automobil) nebo se zapojením ručitele do závazkového vztahu. Poskytnutí půjčky bez potvrzení příjmu proti nemovitosti potvrzuje tzv. zástavní smlouva, která je také zaevidována do katastru nemovitostí. I přesto je však zastavená nemovitost stále plně v rukou klienta, majitele, a ten ji smí používat pro svou potřebu. V případě zástavy nemovitosti je možno si vypůjčit finanční obnos ve výši padesát až osmdesát procent odhadované hodnoty zástavy.

K nejsnazším způsobům jak lze půjčky bez dokládání příjmů sjednat patří internet. Pomocí jednoduchého online formuláře zažádáte o poskytnutí úvěru ve vámi zvolené výši a dále už jen vyčkáte, až vás daná společnost vyrozumí.

Jaké jsou výhody a nevýhody půjčky bez dokládání příjmů

K výhodám půjček bez dokládání příjmů patří jednoduchost jejich administrativního vyřízení, neboť k němu není zapotřebí poskytovat žádné podpůrné dokumenty o svém zaměstnání. To je činí dostupnými pro každého. Jediné, co je požadováno, jsou dva identifikační doklady žadatelovi totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas). S tím velmi úzce souvisí další benefity v podobě rychlosti poskytnutí úvěrového čerpání – peníze máte k dispozici velice rychle, obvykle už do 24 hodin od podpisu úvěrové smlouvy. A dále je tu tzv. neúčelovost půjčky bez potvrzení příjmů – neboli možnost využít získané finanční prostředky na cokoli (libovolným směrem) – třeba na vyřešení otázky bydlení, pro účely momentální finanční nouze či na koupi nového vozidla nebo na splacení již existující půjčky.

A jaké že jsou nevýhody půjček bez dokládání příjmů? Je to velice obdobné, jako popisujeme v textu nazvaném „Nebankovní půjčky“ – vysoká úroková sazba a spolu s ní i RPSN.

Kde lze půjčky bez potvrzení příjmů získat

Půjčky bez dokládání příjmů jsou poskytovány celou řadou větších, ale i menších nebankovních společností. Tyto půjčky nabízí také řada soukromých investorů, kteří tyto půjčky berou jako šanci zhodnocení svých investic a proto ochotně půjčí každému, kdo je následně schopen peníze splatit i s úroky. Není pro ně nikterak podstatné, zdali může klient předložit doložení o příjmu, ale jen jeho schopnost splácet. Mezi nejznámější nebankovní společnosti nabízející tuto formu úvěrování patří například firmy Provident, Cetelem nebo Cofidis. Vzhledem k tomu, že si všechny společnosti, nabízející půjčky bez nutnosti dokládání příjmů, nárokují odlišnou výši úrokových sazeb, vyplatí se vám před podpisem úvěrové smlouvy jejich důkladné srovnání.

Shrnutí půjček bez dokládání příjmů

Jedná se o velice snadnou a rychlou formu úvěrování bez zdlouhavé administrativy a nutnosti prokazovat žadatelovi finanční příjmy, což tento druh půjčky činí dostupným téměř pro každého. Peníze bývají vyplaceny zpravidla hotovostně a to během 24. Oproti tomu ale stojí vyšší úroková sazba a s ní i vyšší RPSN. Nicméně existují určité skupiny lidí, kteří na výhodnější bankovní půjčky nedosáhnout, takže musí volit právě cestu půjček bez dokládání příjmů a s nimi přijmout jejich výhody i nevýhody.