Co byste měli vědět o dluhopisech, než do nich investujete?

Finanční tipy

Co byste měli vědět o dluhopisech, než do nich investujete?

Investovat peníze se zajímavým výnosem a současně relativně malým rizikem není snadné. Jednou z možností představují dluhopisy, které jsou obecně považovány za jednu z nejjistějších forem investic. V praxi však rizikovost konkrétních dluhopisů záleží na specifických faktorech.

Co je dluhopis?

Dluhopis je cenný papír, kterým se vydavatel zavazuje, že investorovi vyplatí dohodnutý úrok a zároveň mu ke konci splatnosti vrátí zapůjčenou částku. Jedná se tedy o určitou formu půjčky – rozmělněnou mezi větší počet investorů. Pro emitenta (vydavatele) jsou dluhopisy možností, jak získat finanční prostředky na další rozvoj.

Proč jsou dluhopisy rizikové?

S určitou mírou rizika je třeba počítat všech druhů investic – a dluhopisy samozřejmě nejsou výjimkou. Rizikovost souvisí s možným neúspěchem emitenta. Pokud firma vydávající dluhopisy nedosáhne dobrých hospodářských výsledků, případně se dostane do insolvence, věřitelé nemusí získat vynaložené finanční prostředky zpět. Přesto mají větší šanci než akcionáři, protože v případě likvidace firmy mají před nimi přednost.

Riziko lze minimalizovat důsledným výběrem dluhopisů na základě hlubšího povědomí o aktivitách emitenta. Poměrně nízké riziko mají například dluhopisy EMTC – Czech. Společnost s dobrým jménem působí na trhu 15 let a investoři vždy dostali vše, k čemu se jim společnost zavázala.

Co byste měli vědět o dluhopisech, než do nich investujete?

Do dluhopisů může investovat každý

Slovo každý berte s nadsázkou. Určité povědomí o finančním trhu by investorovi chybět nemělo. I tak jsou však dluhopisy jednou z nejdostupnějších forem investování. Majetnější Češi si toho jsou vědomi a neváhají svá investiční portfolia diverzifikovat právě tímto způsobem. V poslední době je v centru pozornosti zmíněný EMTC dluhopis.

A jak se k dluhopisům dostanete? Nejjednodušší cestou je nákup na mimoburzovním trhu, například na některé z platforem, které se na dluhopisy stabilních a prověřených firem specializují.