Co musíte vědět o osobním bankrotu

Finance

Každý z nás zná ze svého okolí, ze sdělovacích prostředků a někdo i ze své vlastní zkušenosti příběhy lidí, pro které je společným znakem zadlužení. Obvykle se do takovéto nepříjemné situace dostane osoba, která si vezme půjčku nebo úvěr, posléze ztratí zaměstnání nebo na delší dobu onemocní, případně ji postihne jiná životní krize.

V důsledku takových okolností není schopen své závazky splácet. Nejhorší je, řešit tuto situaci další půjčkou, což zpravidla vede do tzv. dluhové spirály. Jedná-li se o fyzickou osobu, která nepodniká, nabízí se řešení v podobě osobního bankrotu. Nejedná se o žádný krach či ostudu, ale seriózní postup vedoucí k oddlužení.

Co je to oddlužení

V první řadě je třeba říci, že osobní bankrot nemůže vyhlásit člověk sám, ale musí o něm rozhodnout soud. Žádost musí být řádně odůvodněna, a proto je lepší, když návrh za vás k soudu podá advokát. Soud nejprve zkoumá veškeré okolnosti zadluženosti a především, zda nejsou za návrhem nepoctivé úmysly. Pokud soud rozhodne kladně, znamená to pro dlužníka, že se zbaví všech svých dluhů, ovšem musí dodržovat podmínky, které mu soud stanoví.

Soud má při rozhodování dvě možnosti. První je nařízení prodeje veškerého majetku dlužníka a druhá spočívá v tom, že zadlužená osoba bude muset po dobu příštích pěti let žít pouze za životní minimum a veškeré její příjmy půjdou na uhrazování dluhů. Tato druhá varianta je v praxi obvyklejší, neboť dlužníci často nemají žádný zpeněžitelný majetek. Podle příslušného zákona může být oddlužení u jedné osoby povoleno soudem pouze jednou za život.

Podmínky života v osobním bankrotu

Co musíte vědět o osobním bankrotuDlužník, kterému je osobní bankrot soudem povolen, je po celou pětiletou dobu povinen pracovat. Všechny jeho příjmy jsou v této době poukazovány na splátky věřitelům a dlužníkovi je ponecháváno pouze tvz. nezabavitelné minimum. Na splátky dluhů jde i výtěžek zpeněžení případných darů nebo dědictví.

Oddlužení znamená pro dlužníka tvrdé podmínky, ale také psychickou úlevu, neboť nemusí čelit tlaku věřitelů. Při splnění všech soudem nařízených podmínek se dlužník po pěti letech zbaví všech svých dluhů.

Co je předmětem oddlužení

Osobní bankrot se týká pouze všech nezajištěných závazků, jako jsou většinou spotřebitelské úvěry, splátkové prodeje apd. Není jej tedy možné nařídit v případech hypotéky, leasingu a dalších závazků zajištěných zástavou, ručením apd. V těchto případech se banka uspokojí z prodeje zastavené nemovitosti nebo dluh vymáhá od ručitele.