Co nám přinesou nové tarify za elektřinu

Finance

V poslední době se rozvinula široká diskuse o plánované revoluci v platbách za elektrický proud. Podstatou úpravy je myšlenka, že platby by se měly vypočítávat podle velikosti jističe a nikoliv podle skutečné spotřeby, jako tomu bylo zcela logicky doposud. Jističe totiž mají hlavní vliv na náklady za distribuci elektrické energie.

S touto převratnou novinkou přišel státní energetický regulační úřad, který údajně na základě tisíců připomínek z řad veřejnosti i od politiků svůj návrh stáhl. Měl by být přepracován tak, aby nebyly postiženi drobní spotřebitelé, zohledněni důchodci či chataři, na které by zdražení nejvíce dopadlo.

Jak by nový systém fungoval

Pokud by navrhovaná změna výpočtu plateb za elektřinu byla realizována, vypadalo by to asi následovně. Dosud je poměr ceny za spotřebu a za jistič 75% ku 25%. Podle nového systému by se tento poměr změnil radikálně. Pouze deset procent ceny by tvořila spotřeba a celých devadesát procent jistič, respektive jeho velikost.

Tento výpočet by rázem postavil na hlavu všechny dosavadní snahy spotřebitelů o šetření elektřinou, o výměnu žárovek a spotřebičů za úsporné. Tak jako jsme doplatili na solární boom, doplatili bychom tímto i na malou spotřebu. Návrh na úpravu výpočtu spíše motivuje k plýtvání, než k úspoře elektřiny. Je si toho vědom i Energetický regulační úřad a sama jeho šéfka jej proto nepodepsala a rozpustila pracovní komisi, která nový systém připravila. Pokud se bude nadále pracovat na změně tarifů za elektřinu, připouští úřad ponechat dosavadní tarifní strukturu u domácností a hledat varianty nepoškozující seniory či chalupáře, například v podobě speciálních tarifů.

Jak to tedy bude

Nové tarify by měly platit až od 2019. Šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková již oficiálně oznámila, že nový tarifní systém, který měl být založen na velikosti jističe, od plánovaného roku 2017 platit nebude. Podle premiéra Bohuslava Sobotky, který původní návrh rovněž odmítl, by to znamenalo zdražení elektřiny pro více než 38% domácností a 91% podnikatelů s malou spotřebou.