Finanční pojmy, které byste měli znát – 3. díl

Finance

Patří tématika financí mezi vaše slabé stránky? Pokud ano, pravděpodobně se tato skutečnost značně podílí na vaší současné finanční situaci. Proto je tu 3. díl našeho finančního seriálu, který vám pomůže s finanční gramotností, aby vás už jen tak něco nezaskočilo. Pokud jste na tom s finanční gramotností dobře, můžete si alespoň otestovat své vědomosti.

Home banking

Home banking postupně nahrazuje internetové bankovnictví. Je řešením pro klienty, kteří nemají důvěru k peněžním transakcím na internetu a pro banky, kterým se internetové bankovnictví nevyplatí. Koupě hotového programu home banking je levnější. Tato služba umožňuje téměř všechny bezhotovostní operace s běžným účtem. Od kontroly stavu účtu, přes podávání příkazů k úhradě až po vyhledávání kurzovních lístků či úrokových sazeb. Program lze také připojit na vlastní účetní systém.

Insolvence

Neschopnosti dostát svým peněžním závazkům, neplatit řádně a včas, se v právní a obchodní terminologii říká insolvence. Z tohoto pojmu byl rovněž odvozen insolvenční zákon, podle kterého se řídí insolvenční řízení. Do insolvence, čili platební neschopnosti se mohou dostat jak právnické, tak fyzické osoby. Často dochází k tzv. druhotné insolvenci, kdy výrobce nebo poskytovatel služeb nedostane zaplaceno za své zboží od odběratele a tudíž nemá finanční prostředky na splacení svých vlastních závazků.

Hypotéka

Hypotéka, nebo-li hypoteční úvěr je nástroj sloužící k zajištění bydlení. Hypoteční úvěr poskytují banky nebo nebankovní hypoteční ústavy žadatelům, kteří zapůjčené finanční prostředky musí použít na stavbu nebo rekonstrukci objektu, sloužícího výhradně k bydlení. Na českém trhu je hypotéka poskytována řadou subjektů a pro žadatele není snadné se orientovat v jejich nabídkách. Nejsnadnější metodou je internetová kalkulačka, kde lze nalézt přehledné porovnání nabídek.

Hyperinflace

Finanční teorie rozlišuje tři stupně inflace. Mírnou, cválající a hyperinflaci. Hyperinflace znamená pro ekonomiku rozpad peněžního systému a zhroucení hospodářských vazeb. Peníze jsou znehodnoceny, přestávají plnit svou funkci a z trhu jsou vytlačovány směnou zboží za zboží. Historie zaznamenala patrně největší hyperinflaci v Maďarsku od srpna 1945 do července 1946, kdy denní míra inflace přesáhla 200 % a ceny rostly každých cca 15 hodin na dvojnásobek.

Hodnotící číslo

Zejména pro stavební spořitelny je magií hodnotící číslo. Pro přidělení úvěru klientovi, musí hodnotící číslo dosahovat určité konkrétní hodnoty. Některé stavební spořitelny jej vypočítávají jako součet poměru zůstatku na účtu a cílové částky za každé kalendářní čtvrtletí. Každá stavební spořitelna používá k výpočtu hodnotícího čísla jiný vzorec, do kterého dosazuje jiné parametry. Dosažení hodnotícího čísla tedy rozhoduje, zda konkrétní žadatel obdrží úvěr.

Holandská aukce

Název holandská aukce vznikl na aukcích, čili burzách tulipánů v Holandsku. Je také známá jako otevřená aukce s klesající cenou. Zpočátku je cena daná a poté je postupně snižována, dokud některý z účastníků zboží za nabídnutou cenu nekoupí. Účelem holandské dražby je prodat předmět co nejrychleji. Ukončena je proto první nabídkou. Prodejci nedosahují oproti jiným typům aukcí maximálního zisku, proto není formát holandských aukcí ve světě příliš rozšířen.

HZL

Hypoteční zástavní listy, neboli zkráceně HZL, jsou dluhopisy vydávané hypotečními bankami za účelem získat finance na poskytování hypoték. Jejich jmenovitá hodnota a hodnota poměrného výnosu HZL je kryta pohledávkami z hypoték. Vedle řádného krytí funguje také náhradní krytí, což mohou být vysoce bonitní prostředky, jako například hotovost, státní dluhopisy nebo vklady u ČNB. Díky takto kvalitnímu krytí patří HZL mezi nejbezpečnější cenné papíry.

Import

V obchodu znamená import dovoz ze zahraničí, na rozdíl od exportu, čili vývozu. Import představuje objem zboží, služeb (technologií, licencí nebo autorských práv), který je konkrétní stát schopen dovézt ze zahraničí na své území. Oproti exportu není import tak pozitivním jevem. Je-li import vyšší, znamená to úbytek na hrubém domácím produktu. Import je však znám i z jiných souvislostí. Importovat lze kontakty ze SIM karty do nového telefonu, data či soubory z e-mailu nebo z outlooku.

Index cen výrobců (PPI)

Cenové indexy poměřují úroveň cen reprezentativních výrobků a služeb. Index cen výrobců, nebo-li PPI – produktion price index, bývá specifikován pro různá odvětví a obory jako index cen. Posuzují se ceny průmyslových a zemědělských výrobců, stavebních prací, služeb, ale také surovin, polotovarů apod. Stejně jako index spotřebitelských cen pracuje podle struktury tržeb s fixními vahami. Obvykle vývoj PPI signalizuje nastávající změny v indexu spotřebitelských cen.

Index spotřebitelských cen (CPI)

Tento termín je obecně znám jako inflace. CPI je jedním z klíčových ukazatelů ovlivňujících monetární a fiskální politiku vlády. Ukazatel CPI je zveřejňován statistickým úřadem a měří cenovou hladinu určitého spotřebního koše. Ten obsahuje reprezentativní výrobky a služby ve dvou porovnávaných obdobích. Odráží změny cen spotřebního zboží, kam patří např. potraviny, oděvy, přepravní služby, zdravotní a sociální péče a vzdělání.

INOSTART

Některé banky přicházejí z programem INOSTART, ve kterém stanovují podmínky pro poskytování úvěrů. Jeho obsahem je vymezení příjemce úvěru a další podmínky. Program INOSTART rovněž připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Ten je zaměřen na podporu rozjezdu podnikání malých a středních podniků. Výhodou programu INOSTART je získání úvěru pro investiční projekty začínajících podnikatelů, rychlost vyřízení financování, možnost využít poradenství a expertního posouzení projektu atd.