Jak je možné získat dávky na bydlení?

Bydlení

Jak je možné získat dávky na bydlení?

Dávky na bydlení jsou jednou ze sociálních dávek, kterými stát přispívá potřebným občanům při splnění zákonem daných podmínek. V jejich rámci nemůže čerpat příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení kdokoliv, neboť o tom rozhoduje především výše příjmů, výše nákladů na bydlení a forma bydlení. Tyto náležitosti musí žadatel řádně doložit společně s předkládanou žádostí.

Mezi příspěvkem a doplatkem je rozdíl. Příspěvek na bydlení je dávkou státní sociální podpory, kdežto doplatek na bydlení je dávkou pomoci v hmotné nouzi. Oba tyto nástroje slouží k částečnému pokrytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy.

Jak a kde žádat

O příspěvek na bydlení se žádá na příslušném Úřadu práce. Spolu se žádostí je třeba předložit následující dokumenty:

  • průkaz totožnosti
  • doklad o výši čtvrtletního příjmu
  • doklad o výši nákladů na bydlení
  • nájemní smlouvu
  • rodný list u dětí do 15 let

Podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení

Posuzují se příjmy rodiny za kalendářní čtvrtletí a za příjem se považuje i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Na tom záleží výše příspěvku, jehož minimální částka je 50 Kč měsíčně. Důležitou podmínkou je přihlášení k trvalému pobytu v daném bytě.

Nárok na příspěvek má člověk v případě, že vynakládá více než 30% svých příjmů na náklady na bydlení, ale současně není těchto 30% příjmů vyšší než zákonem stanovená hranice. V Praze je tato hranice stanovena na 35%. Uvedená hranice se nazývá normativní náklad na bydlení a stanovuje se jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti.

Podmínky při přiznání doplatku na bydlení

Nárok vzniká osobě nebo rodině, která se nachází v hmotné nouzi a současně splňuje podmínky pro příspěvek na živobytí. Doplatek na bydlení je přiznán, pokud příjem spolu s příspěvkem na živobytí stačí k zabezpečení živobytí, ale už nikoliv k úhradě odůvodněných nákladů na bydlení i se započtením příspěvku na bydlení.

Doplatek na bydlení lze získat pro širší škálu obytných prostorů než u příspěvku na bydlení. Úřad práce zde posuzuje tzv. standardy kvality bydlení. Právní titul k užívání posuzovaného bytu je nezbytně nutné prokázat písemným dokladem.