Outsourcing – rizika, výhody a nevýhody

Finance

Outsourcing – rizika, výhody a nevýhody

Outsourcing je často označován také jako BPO (Business Process Outsourcing). Slovíčko Outsourcing je v dnešní době již zažité slovo a v češtině nemá odpovídající ekvivalent. Chybějící odpovídající ekvivalent je v moderní době a s příchodem anglických výrazů, poloanglických a internacionálních firem stále častější. To nic ale nemění na faktu, že se v dnešní době stává u menších, ale i větších podniků stále oblíbenější a zvyšuje se počet firem, které po externích firmách sahají. Jedná se hlavně o činnosti, které pro svůj výkon vyžadují osobu a to v oblasti, která nesouvisí přímo s předmětem podnikání. Většinou například pro malé firmy se jedná o profese, které nelze využít na plný úvazek. Velmi často se outsourcing používá v oblasti IT, kde vám někdo externě spravuje vaši síť, nebo k vám do firmy občas zajede opravit počítač či něco vylepšit. Nebo také velmi často v případě účetních. Kde pro malou firmu není výhodné si držet účetní jako zaměstnance, ale využívají externí variantu. Možnosti outsourcingu jsou tedy opravdu pestré. Mezi výhody může například patřit to, že nemusíte nakupovat žádný software. Ačkoliv je možné si dnes poměrně bez problémů udělat třeba fakturu online, tak spousta programů vyžaduje různou správu, administraci, updaty nebo nákup licencí či programů. Jako další výhoda pro malou firmu můžou být třeba peníze. V určitém bodě se vám už nevyplatí zaměstnávat člověka, který má práci 2 hodiny denně a jinou práci nezastane. V případě externí firmy vás tohle netrápí. Platíte odpracované hodiny. Co ale třeba nevýhody a rizika? Mezi možnou nevýhodu může patřit fakt, že citlivé informace dáváte osobě, které pak jen vypíšete fakturu a často mezi sebou nemáte žádnou smlouvu. Dotyčná osoba o vaši firmě tak ví prakticky všechno. Od ročního obratu, přes mzdy zaměstnanců, fakt jestli vyděláváte a nebo ne. Outsourcing je v dnešní době poměrně oblíbený a často využívaní, ale jako všechno, má i nějaké zápory.