Jak vybrat správné školení? Myslete na to, co každý z vašich zaměstnanců potřebuje

Finanční tipy

Kromě zvyšování mezd či firemních automobilů a telefonů nabízejí firmy zaměstnancům stále častěji i odborné vzdělávání. To znamená různé kurzy, semináře, či školení. Investujete do osobního rozvoje zaměstnanců dostatečně i vy?

Obecně lze kurzy a školení rozdělit do dvou skupin – plošné vzdělávání zaměstnanců a individuální kurzy. V prvním případě se, jak už napovídá název, účastní kurzu všichni pracovníci nebo jejich většina. Výhodou tohoto školení je jednodušší organizace, protože se jej lidé účastní v tu samou chvíli na jednom místě.

Plošné kurzy využívejte jen výjimečně

Míra efektivity podobného semináře je ale zákonitě nižší, protože v každém oddělení potřebují zaměstnanci více rozvíjet jiné dovednosti nebo do jiné míry. Různé potřeby často dokonce mohou mít i kolegové, kteří dělají naprosto stejnou práci – jeden z nich může například více „bojovat“ s analýzou dat, zatímco druhý by se potřeboval více seznámit s právní tématikou.

Plošné kurzy proto často bývají značně obecné, tak aby si z nich „něco odnesli všichni“, a spíše se je tedy nevyplatí organizovat. Výjimkou mohou být školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nebo kurzy požární ochrany, které musí ze zákona absolvovat všichni zaměstnanci. Zde je pak ale otázka, zda zvolit hromadnou přednášku nebo například raději individuální e-learning.

Výhody individuálních kurzů

Pokud jde o individuální kurzy, ty můžete ušít na míru každému zaměstnanci zvlášť. Ve výsledku pro firmu tedy mohou mít mnohem větší přínos, protože si každý účastník rozvine konkrétní potřebné dovednosti.

Podobných kurzů se zároveň obvykle účastní i další odborníci na danou oblast nebo lidé, kteří se chtějí na dané téma vzdělávat. Zaměstnanec se tak zároveň setká s lidmi, kteří pracují na obdobných pozicích jako on, a podělí se s nimi o své zkušenosti.

Nabídka firemního školení je v současné době zvláště v Praze široká, takže by neměl být problém najít vhodný kurz. Semináře – ať už v Praze nebo jiném městě – jsou obvykle jednodenní nebo dvoudenní. Výjimečně se jich může konat více.