Kdy můžete požádat o hypotéku?

Finanční tipy

Počkejte a do banky s žádostí o hypotéku ještě nechoďte, možná tam totiž jdete zbytečně. Existují totiž případy, ve kterých banky žádosti o hypotéky automaticky smetávají ze stolu.

 

 

Máte vhodnou zástavu

 

U všech hypotečních úvěrů bez výjimky je nutné ručit nemovitostí (toto vychází ze zákona o dluhopisech, jímž se řídí emise hypotečních zástavních listů, prostřednictvím kterých banka získává peníze na hypotéky). Banky přitom mají stanoveno, jaký typ nemovitosti budou jako zástavu akceptovat a jakou naopak ne. Všeobecně platí, že dáváte-li do zástavy byt v osobním vlastnictví či rodinný dům, neměli byste mít se získáním hypotéky problém. Pokud však dáváte do zástavy stavební pozemek či rekreační objekt, s hladkým průběhem schvalování vaší žádosti o hypotéku raději nepočítejte.

 

Máte dostatečnou bonitu

 

Další věc, kterou banky v případě hypoték zajímá (vyjma hypoték bez prokazování příjmů), je schopnost žadatele hypotéku splácet. Banky tuto schopnost definují pojmem bonita, která je buď dostatečná, nebo nedostatečná. Pod bonitou nehledejte nic jiného, než rozdíl mezi vašimi pravidelnými příjmy (ze zaměstnání, podnikání, pronájmu apod.) a povinnými výdaji (splátky jiných úvěrů, ručitelské závazky apod.). Samotnou bonitu ovlivňuje také to, z jakého zdroje vám příjem plyne, jste-li například zaměstnancem s první pracovní smlouvou na dobu určitou s dobou trvání kratší jak 12 měsíců, můžete se s hypotékou předem rozloučit (resp. počkat do doby, kdy vám bude tato pracovní smlouva obnovena).

Přijatelná úvěrová historie

 

A do třetice je tu úvěrová historie, tj. informace o tom, jestli jste v minulosti spláceli své závazky řádně a včas. Pokud ano, nemusíte této části zkoumání žádosti o hypotéku věnovat pozornost. Pokud jste si nějakého toho „hříchu“ vědomi, měli byste zpozornět. Banky se totiž vše dozví z registrů klientských informací. Pokud je pak vaše historická úvěrová delikvence špatná, banka vaši žádost o hypotéku zamítne (jste pro ni moc rizikovým klientem).

Připraveno ve spolupráci s www.finprehled.cz