Obce nyní mohou pomoci životnímu prostředí za minimum nákladů

Zajímavosti

Obce nyní mohou pomoci životnímu prostředí za minimum nákladů

Čím dál tím více lidí si v dnešní době uvědomuje důležitost kvality životního prostředí. Není snad nic horšího, než když si naše děti chodí hrát na nebezpečné černé skládky a okolní příroda trpí tím, že je znečištěna odpadky, jejichž rozložení trvá stovky let. Obce nyní mohou situaci efektivně řešit díky dotacím.

Zachovat životní prostředí v určité kvalitě i budoucím generacím je obrovská zodpovědnost. Nikdo z nás si nepřeje žít mezi odpadky a nebezpečným materiálem, který se uvolňuje do půdy i podzemních vod. Odpovědností všech obcí je nakládání s odpadem. A nyní jim s touto problematikou mohou pomoci i dotace.

OPŽP 2014-2020

Dotace na nakládání s odpady v rámci OPŽP 2014-2020 totiž pomůže zefektivnit nakládání s odpady v obcích a zároveň ulehčit rozpočtu až o 85 %. Dotace z této prioritní osy je možné využít jak na zefektivnění třídění komunálního odpadu, tak na kompostéry pro občany nebo rekultivaci nepovolených černých skládek či starých skládek. Obce také mohou využít dotace na sběrné dvory.

Efektivní nakládání s odpady

Obce mohou také v rámci výše zmíněných dotací zavést systém pro efektivní třídění komunálního odpadu. Jednotlivé domácnosti v rámci tohoto systému obdrží sběrné nádoby opatřené čárovým kódem. Nádoby pak budou při odevzdávání tříděného odpadu evidovány a každá domácnost tak bude mít přehled o množství vytříděného odpadu. Čím více budou domácnosti třídit, tím méně budou platit za svoz směsného komunálního odpadu.

Dotace na kompostéry

Nakládání s odpady je pro obce záležitostí, která je stojí nemálo peněz. Dalším velice efektivním řešením jsou i kompostéry pro občany. Lidé tak mohou biologický odpad likvidovat přímo na svých zahradách a obce nebudou muset řešit problémy s přeplněnými kontejnery na biologický odpad. I zde obce mohou očekávat dotaci až do výše 85 % pořizovací ceny.

Efektivní nakládání s odpady a ochrana okolní krajiny jsou velmi důležitou zodpovědností všech obcí. Díky dotacím OPŽP 2014-2020 může být tato zodpovědnost značně usnadněna.