Platíte za odpady? Novela zákona o odpadech by měla donutit ke třídění

Finance

Prozatím platíme všichni za odvoz odpadu přibližně stejnou paušální částku. Ovšem rýsuje se možnost, že bychom platili podle toho, co a kolik toho vyhodíme. Jinak řečeno, čím více odpadků vytřídíme k recyklaci, tím víc bychom mohli ušetřit. To je logika novely zákona o odpadech, která je nyní v připomínkovém řízení. Jak ale na lumpy, kteří vytřídí úplně všechno tím způsobem, že vozí odpad na černé skládky a mají tedy odpadky zadarmo. Tomuto nešvaru by měla být učiněna přítrž, aby poctiví občané neplatili úklid za lajdáky.

Nový zákon o odpadech

Ministerstvo životního prostředí připravilo nový zákon o odpadech, který by měl vést k postupnému rušení skládek tím, že se budou zvyšovat poplatky za ukládání odpadu na skládky. Všechno by se mělo recyklovat nebo spalovat. Má to ovšem háček v tom, že spaloven je málo a nelze počítat s jejich výrazným nárůstem. Proces jejich projektování, stavění a především schvalování, je velice zdlouhavý. K výstavbě spaloven se navíc mohou vyjadřovat i občané, včetně aktivistů, takže se paradoxně může stát, že stavbu vznikající ve jménu ekologie zablokují nějací rádoby ekologové.

Smysl a účel zákona

Hlavní myšlenkou tvůrců nového zákona o odpadech je recyklovat co možná nejvíce a dostat se na nulu. Člověk, který poctivě třídí odpad, by z toho měl mít finanční prospěch. Čím méně vyhodí do komunálního odpadu, tím menší by měl platit poplatek za odpad. To má však svůj háček v tom, že je dost příležitostí v podobě veřejných odpadkových košů, nebo to může vést k černým skládkám.

Popelnice

Třetí háček spočívá v tom, že zatím máme daleko k ideálnímu stavu, kdy každý má svou popelnici, kterou mu někdo přeměří a odečte, kolik odpadu každý člověk vyprodukoval. U obytných domů, kde bydlí několik partají, se to provede jednoduše stejně, jako s vodou či elektřinou spotřebovanou ve společných prostorech. Prostě se všechno sečte, podtrhne a rozpočítá jednotlivým partajím. To ovšem také není ideální postup, jelikož vždy to bude vzbuzovat zlou krev a dohady, kdo vyhazuje více, kdo netřídí atd.