Soused potížista – jak to řešit?

Finance

Jedno z úsloví prověřených praxí zní, že souseda si nevybereš. Pokud vám váš blízký soused znepříjemňuje život, máte smůlu, ale lze to řešit. Především je dobré vědět, co všechno soused podle zákona smí, a co je již v rozporu s platnými právními předpisy. Pokud váš soused překročí tuto hranici, můžete se obrátit jednak na obecní, či městský úřad, a jednak na policii či další správní orgány. Poslední instancí je pak soud. Uvádíme nejčastější situace, které vedou k sousedským sporům, a také rady, jak je řešit.

Přímé a nepřímé imise

Vlastník nemovitosti nesmí neoprávněně zasahovat existencí nebo užíváním své nemovitosti do práv souseda a obtěžovat jej imisemi. Občanský zákoník stanoví, že na pozemek souseda nesmí vnikat odpad, voda, kouř, prach, plyn, světlo, stín, hluk, otřesy, zvířata a jiné podobné účinky. Imise se rozlišují na přímé (svádění deštové vody na sousedův pozemek, pouštění zvířat apd) a nepřímé (kouř vznikající pálením listí, hluk z balkonu či zahrady). Přímé imise jsou zakázány vždy, nepřímé jen tehdy, překračují-li míru přiměřenou poměrům v daném místě a souseda omezují v obvyklém užívání jeho nemovitosti.

Nároky přímých sousedů

Spadlé sousedovo ovoce si můžete nechat, nesmíte je však trhat z převislých větví. Naopak musíte sousedovi umožnit, aby si je očesal. Pokud se k sousedovi zaběhne vaše zvíře, můžete si jej na pozemku odchytit. Ovšem pokud váš roj včel vlétne do obsazeného sousedova úlu, stanou se vaše včely jeho majetkem bez náhrady. Přerůstající větve či kořeny můžete odstranit, ovšem šetrně a ve vhodné roční době, a to pokud soused nereaguje na vaši výzvu a neučiní to sám.

Řešení sporů

Soudy řeší například spor o nutnosti zřízení nezbytné cesty. Pokud je jednání souseda přestupkem (například rušení nočního klidu), lze se obrátit na policii nebo obecní úřad. Spory související se stavbou nebo její opravou lze řešit na stavebním úřadě. S problémem pálení odpadu na sousedním pozemku může pomoci Česká inspekce životního prostředí. Je-li potížistou soused-nájemník, můžete se také obrátit na pronajímatele.