Rozdíl mezi havarijním a povinným ručením

Finanční tipy

Jelikož u motoristů dochází k omylům ohledně havarijního pojištění a povinného ručení, rozhodli jsme se tyto dva pojmy objasnit. Jak už vyplývá ze samotného názvu, povinné ručení je povinné ze zákona a musí ho mít každé registrované vozidlo. Na scénu nastupuje tehdy, jakmile se stanete účastníky nehody s vlastním zaviněním. Poškozeným jsou pak škody na majetku vypláceny z vaší pojistky. Povinné ručení se vztahuje i na případy újmy na zdraví nebo dokonce na životech. V případě, že povinné ručení nemáte a přesto s automobilem jezdíte, riskujete vysokou pokutu a zároveň příspěvek do garančního fondu za každý nepojištěný den.

Havarijní pojištění je jiné než povinné ručení

Jakmile uzavřete povinné ručení, získáte tzv. zelenou kartu. Jde o doklad, kterým potvrzujete, že za vzniklou škodu jste schopni zaplatit. Pokud svou nedbalostí zaviníte škodu sami sobě, povinné ručení jde mimo zájem a na scénu vstupuje havarijní pojištění. Havarijní pojištění se vztahuje mimo jiné i na krádež, poškození auta živelnou pohromou, vandalismus nebo na střet se zvěří. Havarijní pojištění není z kategorie povinných pojistek. Jde o dobrovolnou akci vedoucí k navýšení ochrany vašeho majetku.

Výpočet ceny havarijního pojištění se odráží od stáří vozidla, věku řidiče, značky a v neposlední řadě i od typu automobilu. Hlavním faktorem se stává cena vozidla, podle které pojišťovna vyplácí odpovídající částku za vzniklou škodu. Ceny se však odvíjejí také od pojišťovny a způsobu sjednání. Nejlevnější pojištění sjednáte prostřednictvím internetu.

Lepsi-finance.cz