Bude stát půjčovat mladým? Vláda jim schválila podporu

Finance

Čerstvá zpráva z vlády potěší jistě spoustu mladých lidí, kteří zakládají rodinu a budují si nové bydlení. Od letošního roku budou totiž moci žádat o půjčku na bydlení až do výše 600 tisíc Kč. Půjčky budou mladým lidem s dětmi poskytovány ze Státního fondu rozvoje bydlení. Pravidla jsou nastavena tak, že získat mohou maximálně polovinu ceny nového bytu nebo domu. Oproti bankovním půjčkám a úvěrům budou mít mladí lidé výhodnější podmínky.

Především se to týká nižšího úroku a lepších možnostech odkladu nebo přerušení splácení. Úroky by se mohly pohybovat kolem dvou procent a jejich konkrétní výše se bude odvíjet od základní referenční sazby EU pro Českou republiku, zvýšenou o jeden až dva procentní body. Doba splácení bude maximálně 15 let, přičemž v mimořádných případech, jako je narození dalšího dítěte nebo ztráta zaměstnání, se tato lhůta může prodloužit až o šest let, nebo bude splácení možné přerušit až na dva roky.

Kdo může o půjčku žádat?

Podmínkou je, že se musí jednat o lidi mladší 36 let, kteří se starají děti do věku šesti let. Státní fond rozvoje bydlení tedy bude nabízet speciální půjčku pro rodiče nebo samoživitele s dětmi mladšími šesti let. Tento významný krok ve prospěch mladých rodin schválila vláda překvapivě, neboť ještě na začátku března se zdálo, že návrh ministryně pro místní rozvoj neprojde. Původně vyčleněná částka 100 milionů korun by totiž nestačila pokrýt širší okruh žadatelů (vyšší věkovou hranici), o které usilovali ministři sociální demokracie. Proto bylo jednání o půjčce přerušeno. Nyní tedy mohou lidé splňující daná kritéria žádat o půjčku již v březnu t.r., a to i se zpětnou platností.

Důvod k poskytování půjčky

Předkladatelé návrhu na poskytování půjček ze SFRB odůvodnili tento krok tím, že mladí lidé s dětmi mají omezené rodinné příjmy, což jim ztěžuje přístup k bankovním úvěrům. Ještě donedávna půjčoval Fond rodinám maximálně 150 tisíc korun na rekonstrukce. Nyní tedy bude nabízet půjčky ve výši 50 až 600 tisíc korun na stavbu nebo koupi nového bytu nebo domku. Žadatelé budou moci požádat o půjčku ve výši poloviny celkové částky.