Kdo může žádat o příspěvek na péči

Finance

Příspěvek na péči je finanční podpora osobám, které pro vysoký věk, vážnou nemoc nebo úraz přestanou zvládat činnosti, které pro ně dříve byly samozřejmostí, a které se při zvládání každodenních úkonů neobejdou bez pomoci vlastní rodiny nebo profesionálů. Zákon o sociálních službách uvádí deset základních životních potřeb, při jejichž nezvládání vzniká dané osobě nárok na příspěvek. Pomoc může poskytnout rodina, asistent sociální služby nebo registrovaný poskytovatel sociálních služeb.

Základní životní potřeby

Pracovníci místně příslušného sociálního odboru v rámci šetření posoudí, kolik z deseti základních životních potřeb žadatel o příspěvek nezvládne bez pomoci. Konkrétně se posuzuje, jak žadatel obstojí v následujících „disciplínách“:

  • mobilita – jestli zvládá vstávání a usedání, stoj, změny polohy, chůzi krok za krokem v dosahu minimálně 200 metrů
  • orientace – zda si je vědom jaký je den, jak poznává své blízké a zda se orientuje v obvyklém prostředí a situacích
  • komunikace – zda je schopen dorozumět se mluvenou srozumitelnou řečí, zda rozumí všeobecně používaným zvukovým signálům a obrazovým symbolům
  • stravování – jestli si sám naporcuje a naservíruje hotové jídlo a bez pomoci se nají a napije
  • oblékání a obouvání – zda je schopen vybrat si oblečení, obléknout se a obout a naopak
  • tělesná hygiena – jak zvládá se sám umýt, osušit, vyčistit zuby
  • výkon fyziologické potřeby – zda sám použije WC, vyprázdní se a provede očistu
  • péče o zdraví – jak zvládne dodržovat stanovený léčebný režim a použít léky
  • osobní aktivity – zda si sám stanoví a dodrží denní režim
  • péče o domácnost – jak sám nakládá s vlastními penězi a obstará si denní nákup a vykonává běžné domácí práce

Zároveň platí, že nárok na příspěvek mají osoby starší jednoho roku, s výjimkou poslední „disciplíny“ u které se nehodnotí osoby mladší 18 let.

Kde žádat

Žádost o příspěvek na péči se podává na Úřadu práce, který následně vyšle svého pracovníka k sociálnímu šetření na místě. Výsledky šetření pak úředník předá posudkovému lékaři ČSSZ, který rozhodne o stupni závislosti, na kterém záleží výše příspěvku. Zákon rozlišuje 4 stupně závislosti, od lehké, před střední, těžkou až po úplnou. Tomu odpovídá i výše příspěvku, která je v současnosti 800, 4000, 8000, 12000 Kč. Peníze náleží osobě, která péči potřebuje. Ta je může použít na zaplacení pečovatelské služby, nebo „služby“ blízké osoby.